Socialfobi

Socialfobi – FAKTA

  • Social fobi er, når man bliver angst i situationer, hvor man udsætter sig for andre menneskers opmærksomhed. Man frygter deres kritik.
  • Social fobi minder om almindelig generthed, men tilstanden er mere alvorlig. Den medfører stort ubehag eller handicap, så man ikke kan arbejde eller studere.
  • Social fobi kan behandles med Fysioterapi, NADA-akupunktur, Angst rådgivning & mestringsstrategier, Fysio-Pilates og deltagelse i angstgruppe.

Hvad er social fobi?

Social fobi eller social angst er en vedvarende angst for en række dagligdags situationer, hvor man møder andre mennesker. Mange af dem, som lider af social fobi, har også generaliseret angst. Social fobi adskiller sig fra generthed og præstationsangst ved, at tilstanden er mere alvorlig.

Socialfobi debuterer oftest i teenagealderen og rammer lige hyppigt drenge som piger.


Symptomer på social fobi

Man har angst, når man er sammen med andre mennesker. Angsten opstår typisk i situationer, hvor man tænker, at man er udsat for andres kritiske blikke eller kommentarer. Ved socialfobi frygter man oftest situationer, hvor man skal præstere i en social sammenhæng og andre kigger på én, præsentationsrunder på job, i skole osv. Man retter sit fokus 100% mod sine egne kropslige fornemmelser, bevægelser eller tale. Socialangst bliver oftest provokeret, når man henvender sig til fremmede, taler i telefon, tager ordet i grupper af mennesker, udfører bestemte handlinger, mens nogen ser eller hører på og skal spise eller drikke på et offentligt sted.

Angsten fører til, at man rødmer, sveder, ryster, bliver tør i munden, får hjertebanken, føler man skal besvime – og man er bange for, at andre bemærker det. Dette kan føre til, at man ikke magter at være sammen med andre mennesker. Man tænker ofte, at alt kommer til at gå galt. Socialfobi kan hurtigt blive en ond cirkel af bekymring og man undgår situationer, hvor socialfobien vil komme til udtryk. Man føler afmagt over, at man ikke har kontrollen og intet kan gøre for at forhindre de meget ubehagelige symptomer. Man frygter, at man skal komme til at opføre sig på en måde – eller vise symptomer på angst – som vil være ydmygende eller ubehagelig. At komme i den/de frygtede sociale situationer vil næsten altid udløse angst i form af panikanfald.

Oftest undlader man, at fortælle andre om sin sociale angst, fordi man føler skam og frygt for ikke at blive taget alvorlig. Man prøver at undgå belastende situationer og isolerer sig fra mange situationer og arrangementer. Dette kan desværre føre til ensomhed og dårlige muligheder for uddannelse og arbejde.

Som ved de andre angstlidelser er der en fare for at udvikle misbrug af alkohol eller andre former for rusmidler, fordi man bedre kan opsøge og blive i sociale situationer, når man har ’medicineret sig selv’. Dette kan dog forværre angstlidelsen på sigt og forringe effekten af behandling.

Angst i sig selv er ikke farligt. Hvis der ikke er reel fare, er angst blot en ubehagelig følelse, der ledsages af en række symptomer, man kan mærke i sin krop. Men jo hurtigere man kan komme i relevant behandling, jo større er muligheden for at bedre angstsymptomer og forhindre følgelidelserne.

Få hjælp til at dæmpe angsten og få livskvaliteten tilbage! Se Angstgruppe