Generaliseret angst

Generaliseret angst – FAKTA

  • Generaliseret angst er en tilstand præget af bekymringer og katastrofetanker, der oftest medfører muskelspændinger, søvnproblemer, rysten, sveden, hjertebanken og andre generende fysiske symptomer.
  • Angsten kan blive kompliceret af depression.
  • Generaliseret angst kan behandles med Fysioterapi, NADA-øreakupunktur, Angst rådgivning & mestringsstrategier, Fysio-Pilates og deltagelse i angstgruppe.

Hvad er generaliseret angst?

Ved generaliseret angst er man i en tilstand præget af bekymringer, som medfører konstant nervøsitet, anspændthed og ængstelse. Dette giver ofte også fysiske gener og vanskeligheder med at sove, hvor angsten mærkes stærkest. Hvis man er stresset,- har et fysisk eller emotionelt traume, disponerer det til generaliseret angst. Så tidlig reel behandling som muligt, kan afbøde at angsten forværres. 

Lidelsen begynder ofte gradvis i slutningen af tyverne og er hyppigst hos kvinder.


Hvad er symptomerne på generaliseret angst?

Mennesker med generaliseret angst virker triste og deprimerede. De søger typisk læge på grund af de fysiske symptomer, som tilstanden giver; rysten, spændinger i muskler, rastløshed, sveden, hjertebanken, hovedpine, svimmelhed, ubehag i maven og søvnbesvær.

Nervøsitet, bekymringer for fremtiden, frygt for sygdom, ulykker eller egen økonomi, koncentrationsbesvær og problemer med hukommelsen er andre symptomer på lidelsen. Når man har generaliseret angst, er man konstant plaget af uro i kroppen, katastrofe og -bekymringstanker. Mange med generaliseret angst er bekymrede for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. Tanker som ”hvad nu hvis” kører rundt i hovedet,- måske man har overset noget i dagens løb og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser, såfremt der er det mindste, man ikke er sikker på er i orden. Symptomerne på angst er tilstede de fleste dage i mange måneder.

Som ved de andre angstlidelser er der en fare for at udvikle misbrug af alkohol eller andre former for rusmidler, fordi man bedre kan opsøge og blive i sociale situationer, når man har ’medicineret sig selv’. Dette kan dog forværre angstlidelsen på sigt og forringe effekten af behandling.

Angst i sig selv er ikke farligt. Hvis der ikke er reel fare, er angst blot en ubehagelig følelse, der ledsages af en række symptomer, man kan mærke i sin krop. Men jo hurtigere man kan komme i relevant behandling, jo større er muligheden for at bedre angstsymptomer og forhindre følgelidelserne.

Få hjælp til at dæmpe bekymringerne og få livskvaliteten tilbage! Se Angstgruppe.